Crossroads Inn

Základní info

Hodnocení

Crossroads Inn je jako gigantická cibule. Po odloupnutí několika desítek jedinečných vrstev už se slzám neubráníte a téměř jistě objevíte i nějakého toho broučka. Přesto však skýtá desítky hodin originální zábavy.

Hodnocení redakce
6
Recenze ▶

Obrázky

Videa