Deliver Us The Moon

Základní info

Hodnocení

Deliver Us the Moon vás upoutá fantastickou atmosférou, která pramení z neustále se měnícího prostředí, skvělého nazvučení a tíživých otázek, které se týkají nás všech. Škoda jen spousty zajímavých systémů, u kterých nebyl jejich potenciál využit ani z poloviny.

Hodnocení redakce
8
Recenze ▶

Obrázky

Videa