O.R.B. - jak to všechno začalo

31. 8. 2002 13:48 - Obrázky
autor: Redakce Games.cz

O O.R.B. jste se na Tiscali mohli dočíst mnohé, ale dnes pro vás vedle nových screenshotů máme ještě něco navíc.

Oficiální stránky totiž odhalily pár zajímavostí ohledně Aldusské soustavy, která leží ve velice odlehlé části dosud známého kosmu. Před mnoha tisíci lety došlo k velice nenadálému a nečekanému pádu říše, která ovládala většinu galaxie. Spolu se zánikem starověké civilizace zmizelo i vše, co by mohlo vypovídat o její nadvládě, úspěších i smrtelnému pádu. Z různých jiných zdrojů se ale nechalo alespoň vytušit, že zhruba 200 let poté, se z celé sluneční soustavy stala pustina. Miliardy jejích obyvatel umíraly a ti, kteří přeci jen přežili, se uchýlili k barbarství.

V jednom vzdáleném sektoru galaxie, v Aldusské soustavě, se vší té katastrofě vyhnuly dvě rozdílné rasy. V této části vesmíru jsou pouze dvě planety obíhající jednu jedinou hvězdu. Žádná z těchto planet přitom nevyniká ani co do velikosti, ani co do krásy. Teprve bližší prozkoumání odhalí velké množství trosek pohybujících se v pásu obklopujícím tyto jinak nijak mimořádné koule. Sotva lze rozeznat rychlý pohyb plavidel líně se posouvajících a navzájem se přemisťujících okolo zelené planety Alyssia; blízko skalistého světa Mulusu se tak obrovská armáda pomalu dostává na své pozice...


nové obrázkykompletní galerie

Lidstvo se vyvíjí dlouhá staletí. Společnost byla vytvořena na učení pocházejícím z různých zdrojů - Bible, Starého Zákona, Koránu, ad. Strategy First se v tomto ohledu pasovali na tvůrce života a stanovili vlastní pravidla, bohy , kulturu, prostě vlastní víru, podle které se budou řídit obyvatelé jejich univerza vtěsnaného do hry O.R.B. Je to Aldar, který spojuje dvě rozdílné rasy (Alyssiané a Mulusané), z nichž každá se domnívá, že je ve vesmíru sama. Ze všech božstem, kolik jich jen vesmír dokáže pojmou, pouze Aldar mocně ovlivnil osud života v této galaxii. Jejich příběh (velice komplexní, ale často také protichudný) je popsán jejich vlastními slovy v asi tří stech knihách Toruminu, sbírky čtyř tisíc knih napsaných těmito duchovními bytostmi jako určité nasměrování pro všechny rasy, které se jim jako bohům zaslíbí.
zdroj: homepage, TTG

korgull

Poslední komentáře (0 / nových)

Vstoupit do diskuze (0 příspěvků)