Anonym kritizuje poměry v Cryteku, ten se brání

5. 9. 2011 12:14 - Téma
autor: Petr Poláček

Vychází na platformách: Windows, PS3, X360

Kdykoli se rozvinula debata na téma nesnesitelných pracovních podmínek u toho a toho vývojáře/vydavatele, měla prakticky vždy stejný průběh a byla zažehnuta s pomocí těch samých argumentů: neadekvátní pracovní hodiny kvůli blbosti a nekompetentnosti vedení; propouštění zkušených lidí, na jejichž místa přichází zelenáči; uměle udržovaný stav nejistoty; nevyplacení adekvátního odstupného atd. Jiné to není ani v případě Cryteku.

Jako vždy se nejprve objevil anonymní blog, který uvádí výše uvedené stížnosti a de facto vykresluje obrázek, že frankfurtská firma se ke svým zaměstnancům chová jako k dobytku a snaží se je opít rohlíkem, doslova: „Atmosféra v kancelářích je už několik let taková, že zaměstnanci cítí nejistotu s ohledem na svoji budoucnost, a buďto odchází, nebo dostali nezákonně padáka a byli nuceni své spory řešit u soudu,“ lamentuje anonymní text a dodává, že několik zaměstnanců už také spor s Crytekem u soudu vyhrálo.

Zní to děsivě, ale je to pravda? To ví asi jen ten nahoře či dole, ale nechme promluvit druhou stranu, tedy Crytek. Na rozdíl od jiných případů, kdy firmy na tato „obvinění“ obvykle vůbec nereagují, se Crytek ústy spoluzakladatele Avni Yerliho k celé věci velmi obšírně vyjádřil v rozhovoru pro magazín Develop.

Krom napjaté atmosféry z možného snižování stavu zaměstnanců, nezákonně prováděného vyhazování a brutální půlroční crunch fáze vývoje Crysis 2, uvádí blog (znovu připomínám, že anonymní) i seznam pozic, ze kterých byli nedávno vyhozeni nebo donuceni odejít zkušení lidé. Jsou mezi nimi i významné a důležité pozice jako finanční šéf, producent, senior level designér či šéf oddělení lidských zdrojů. Nejsou to tedy jen pozice vývojářské, ale i výkonné. A to už není žádná sranda, protože finanční šéf asi neodejde jen proto, že by se bál z nepříliš konkrétních důvodů o své místo.

Avni Yerli však výše uvedená obvinění razantně popírá a snaží se je uvést na pravou míru. Žádného finančního šéfa prý firma do teďka neměla. Jeden člověk od financí sám nedávno odešel a až nyní firma najala skutečného šéfa financí. Yerli to uvádí jako příklad toho, že blog si cucá některá fakta z prstu a snaží se Crytek účelově poškodit.

Yerli také přiznává, že na blogu uvedený výčet 16ti pozic, ze kterých někdo nedávno odešel/byl vyhozen, odpovídá do jisté míry (počtem) skutečnosti: „...devět z nich odešlo samo, jeden byl kontraktor, čtyři byli propuštěni. Dva z těchto případů skončily u soudu, které jsme vyhráli.“

Do jisté míry opodstatněná byla na blogu i narážka na určitou formu nervozity. Jak Yerli uznává, před stěhováním do nových kanceláří mohla (může) mezi zaměstnanci kolovat domněnka, že jsou menší a bude se tak propouštět. V zápětí však Yerli ubezpečuje, že nové sídlo Cryteku bylo vybíráno společně se zaměstnanci a pojme více lidí, než to staré. Že se nepodařilo nervozitu mezi lidmi rozptýlit Yerli zjevně nepovažuje za chybu, uvádí to jako součást vývoje firmy a jejího růstu, k němuž údajně dochází.

Když se Yerli baví o tom, jak dlouho trvala nejnáročnější část vývoje Crysis 2, které se říká crunch a vyžaduje od vývojářů poněkud extrémní pracovní nasazení v podobě pracovních víkendů a dlouhých hodin, odmítá nařčení blogu, že trvala půl roku. Při nejhorším prý tři měsíce a zaměstnanci dostali vše zaplaceno. Připustil však, že to je normální při vývoji každé hry.

Když se na to celé podíváte a srovnáte anonymní obvinění a de facto oficiální verzi Cryteku, naleznete celou řadu bodů, které se shodují v základu, ale liší se v interpretaci. Blog si možná některá fakta přikrášlil na základě dezinformací typu „stará paní povídala“, ale je zjevné, že Crytek minimálně v jedné věci mohl celému humbuku předejít: v komunikaci se zaměstnanci.

Jistě, nikdo asi nebude nadšený z vyhazovu, ale když se mu to řekne na rovinu a jeho kolegům také, tak to přijme nebo si to vyřídí u soudu a je po starostech. Žádná šuškanda, která je živnou půdou pro nezdravou náladu, nevzniká. Crytek už to nyní ví a přesně to je důvod, proč podobné blogy, jakkoli mohou být vnímány jako snaha o poškození pověsti firmy, vznikají a budou vznikat: mají vedení firmy donutit, aby se ohlédlo a zkontrolovalo, jestli všechno dělá dobře, nebo by se to dalo směrem k zaměstnancům vylepšit.

Samozřejmě jsou případy, kdy už je na nápravu pozdě a dokonce k tomu ani není vůle, ale Crytek na tom snad není stejně jako Team Bondi, který se nedlouho po vydání L.A. Noire připravuje na svůj nevyhnutelný konec.

Tagy: byznys

Zdroj: Develop Online

Poslední komentáře (0 / nových)

Vstoupit do diskuze (0 příspěvků)